Ett formulär

Eventuellt har jag ett samarbete på gång med en företag i Karlstad. Kul. Här är ett enkelt demo-formulär för att lämna avlöningsnoter. Görs ofta pappersvägen och allt strul det medför, men tänk dig att kunna logga in på företagets webbplats och fylla i timmar och noteringar snabbt! Redan på vägen hem från jobbet, efter man stannat bilen längs med  väggrenen. Såklart 😉

När det skickas: slå ihop veckans totala timmar, räkna ut lön, övertidsersättning m.m. Och kontoret får allt på mail i samma stund det skickas. Fint.

Not-demo